Reparation av asfalt

Försegling av läggarskarv med Sweflex på E4 Uppsala. Förstärkning av ny skarv i förebyggande syfte.

Försegling med Sweflex på E4 Nyköping

Spricka att laga

Fyllning med miniläggare

Klart!

Närbild reparerad beläggningsskarv.

Spricka att reparera

Klart!