Produkter

  • Asfaltmastix MT-SE speciellt framtagen för återställning av microtrenchingspår i Norden, produkten är även mycket lämplig för reparation av beläggningsskarvar. Produkten har god flexibilitet vid låga temperaturer och är även bärig vid höga temperaturer.
  • Vi tillhandahåller ett antal högkvalitativa fogmassor för olika användningsområden t.ex. sprickor och fogar på vägar och flygfält, spårvagnsräls, betongbeläggningar, mm.
  • Reaktiv asfalt för potthålslagning och kallasfalt.
  • Friktionsmedel Surfric för behandling av förseglade ytor, vilket säkerställer god friktion på asfaltbeläggningar.
Vi är återförsäljare i Skandinavien för DGA Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, en av Europas ledande tillverkare av specialasfalt.

Vi erbjuder maskiner och utrustning såsom smältgrytor/asfaltkokare och appliceringsmaskiner för gjutasfalt och fogmassor, diamantsågar för microtrenching och specialutrustning för dessa ändamål.

Kontakta oss för mer information