Om Viaflex

Välkommen till Viaflex!

Viaflex AB grundades 1972 då främst inriktat på försäljning av specialprodukter för asfaltbranschen. Med nuvarande ägare Mats Furéns långa erfarenhet av arbeten på flygplatser och vägar ( sedan 1969) kan vi nu erbjuda kundanpassade lösningar och produkter för:
– Specialprodukter för asfaltbranschen: olika typer av reparationsmaterial för lagning av potthål, beläggningsskarvar, sprickor och andra skador i asfaltbeläggning.
– Microtrenching, dvs förläggning och kanalisation av fiberoptiska kablar i mark, gator och trottoarer.
– Försäljning av produkter anpassade för dessa arbeten.

Viaflex AB är återförsäljare i Skandinavien för DGA Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, en av Europas ledande tillverkare av specialasfalt.